نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ، سالن ۳۸B غرفه ۲۸
۲۹ آذر ماه لغایت ۲ دی ماه سال ۱۴۰۱
ویداس همیشه با ماست